• За нас

   БГЛан е доставчик с десет годишен опит в предоставянето на Интернет услуги. Ние сме доставчик със 100% частно и българско участие. Оптичната инфраструктура на БГЛан прави достъпни предлаганите от нас услуги в повече от 30 квартала на София, като близо 5000 домакинства и няколкостотин юридически лица и корпоративни клиенти са ни избрали за свой доставчик. Разнообразните нужди и желания не само на нашите клиенти, но въобще на всички потребители на интернет беше причина, да подсигурим максимално своята международна интернет свързаност с други доставчици и да изградим двойно и тройно подсигурена собствена оптична мрежа. БГЛан не използва трасета под наем, което е гаранция за високото качество на предоставяната услуга, бърза реакция при отстраняване на евентуално възникнали проблеми.

   Осъзнавайки важността на преносната среда, ние в БГЛан успяхме да изградим собствена подземна оптична опорна мрежа, която осигурява 10G свързаност между всичките ни 16 технически центъра, а също така и с най-големите кабелни и телекомуникационни оператори с които сме изградили напречна свързаност. БГЛан достига до своите абонати, посредством технологията Fiber To The Building - достъп чрез оптика от техническия център до общо помещение в сградата, като достъпът до дома или офиса на всеки абонат може да е реализиран чрез усукана метална двойка.

   За да може всеки клиент да остане доволен и да бъдат задоволени неговите индивидуални предпочитания и желания ние сме подбрали екип от професионалисти, чиято основна грижа е грижата за надежността на предоставяните от БГЛан услуги. Той се грижи денонощно за качеството на предоставяните от нас услуги и следи отговорно и с голямо старание за изправността на оптичната и медна преносна среда.
   БГЛан разполага със собствен денонощен Call center, в който екип от висококвалифицирани специалисти са на разположение на нашите клиенти 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. За нас не съществъват маловажни клиентски проблеми и никога не оставяме неотстранени такивa.

        БГЛан осигурява високо ниво и качество на предоставяните услуги. Това е възможно и благодарение на разработеният от нас собствен софтуер, който осигурява непрекъснат мониторинг и прецизно управление на трафика като цяло и на всеки един абонат. Чрез него се извършва непрекъснат анализ и наблюдение на всеки 3 секунди на над 2000 трасета в цялата мрежа, оборудвани с автономно захранване и smart switches.

        Всеки клиент на БГЛан разполага с възможността да заплати своята абонаментна такса в касите на дружеството, посредством ePay, банков превод или в касите на Easy Pay, което е едно допълнително удобство за клиентите ни.

        

                      

      Смеем да твърдим, че предлагаме едни от най-добрите ценови решения на пазара, които позволяват да се постигне максимална оптимизация между цена и качество на услугата. Предлагаме решения, които са подходящи, както за домашни потребители така и малки фирми, а също и за големи корпоративни клиенти. Всяка една от предлаганите от нас индивидуални и пакетни услуги може във всеки един момент да бъде променен и предоговорен в зависимост от индивидуалните и конкретни нужди на всеки клиент

      Нашият екип непрекъснато повишава своята квалификация и винаги е в крак с последните новости в нашата сфера. Ние непрекъснато обновяваме преносната среда с цел максимално задоволяване нуждите на нашите клиенти и за да може да се гарантира високото качество на услугите и обслужването на всеки абонат.