Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на БГЛан

– Физически интерфейс : RJ-45

– 802.3u 100BaseTX/100BaseFX 100 Mbit/s (12.5 MB/s) по усукана медна двойка и оптично влакно;
– 802.3z 1000Base-LX 1 Gbit/s (125 MB/s) по оптично влакно;

Ethernet
Стандарти
Описание/забележка
 802.3i
10BASE T 10 Mbit/s (1.25 MB/s) по усукана двойка
802.3x
 100BaseTX/100BaseFX 100 Mbit/s (12.5 MB/s) по усукана медна двойка и оптично влакно;
802.3x
Пълен дуплекс и управление на потока сигнални съобщения
802.3z
1000BASE X Gbit/s Ethernet върху оптичен кабел 1 Gbit/s (125 MB/s)
802.3ab
1000BASE T Gbit/s Ethernet върху усукана двойка 1 Gbit/s (125 MB/s)
802.3ac
Максимален размер на рамката, разширен до 1522 bytes (за да поддържа”Qмаркер”) Qмаркерът съдържа 802.1Q VLAN информация и 802.1p информация за приоритет.